Областният управител, Манол Кившанов проведе днес работна среща с екипа на „Евростарт Да Транс“ ДЗЗД с водещ партньор „Евростарт 2008“ЕООД, съобщиха от пресслужбата на институцията.
Дружеството е определено за изпълнител на техническа помощ за подготовка на тръжни документации, консултантски услуги и мониторинг по време на проект: „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“.
Проектът за обезвреждане на над 4 хиляди тона негодни пестициди от 216 склада в цялата страна навлиза във фаза на реално изпълнение през тази година. Той е на стойност 23,4 млн. швейцарски франка и е финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Изпълнител на проекта „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“ е Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).
Препаратите са натрупани преди 1990 г. в някогашните ТКЗС-та (трудово-кооперативни земеделски стопанства) и АПК-та (аграрно-промишлени комплекси). Пестицидите в складовете са основно два вида – фунгициди за третиране на растенията срещу гъбни заболявания, и инсектициди – за борба срещу вредителите
Целта на работната визита в Разград, на която присъства и представител на РИОСВ – Русе е оглед на част от предвидените за третиране складове, които са с различна собственост – държавна, общинска и частна. На този етап в програмата са включени общо седем склада на територията на областта, намиращи се в гарова промишлена зона гр.Разград, с.Владимировци – община Самуил, с.Балкански – община Разград, с.Езерче – община Цар Калоян, с.Тръбач – община Лозница и гр.Завет. Ориентировъчното количество на предвидените за събиране и унищожаване на негодните и опасни за околната среда препарати е около 180 тона.
През следващите няколко месеца предстоят тръжни процедури за избор на изпълнители на техническата дейност по събирането , опаковането и извозването на препаратите с тенденция за ликвидирането на всички регистрирани складове на територията на страната.