В последния работен ден на миналата седмица губернаторът Манол Кившанов преряза лентата на модерна кравеферма на „Агросис” ООД, построена на празен терен в с. Веселец, в съответствие с всички европейски изисквания, съобщиха от пресслужбата на областна управа.
Кравефермата е изградена след успешното реализиране и финализиране на спечелени проекти по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ от ПРСР 2013-2017 г. за построяване и оборудване на кравекомплекс за 800 бр. дойни крави и по подмярка 4.1 от мярка 4 от ПРСР 2014-2020 г. за изграждане на обслужващи пътища към кравекомплекс за 800 бр. крави и за купуване на земеделска техника.
В кравефермата се отглеждат 700 животни от елитната френска комбинирана порода Монбелиард – 500 дойни крави, юници и подрастващи телета за разплод. Цялостната информация за кравефермата се обработва чрез софтуер, специално изготвен за нея и не може да бъде използван за други. Тя съдържа подробни данни за всяко животно в индивидуален картон, за добито мляко по дни и месеци, за производствените процеси и др.
Модерната доилна зала е с паралелен тип доене DeLaval Parallel, отговаряща на съвременните стандарти за бърз трафик на кравите, големина на стадото и изискванията за качество при доене. Тя е доставена и монтирана от фирма „Агритоп“ – София. В нея се доят едновременно 2 х 12 животни, а добитото мляко се събира в десеттонен танкер. Животните минават предварително през ваната за дезинфекция преди да влязат в доилната зала.
Кравефермата има собствен водоизточник, което е важно предимство от икономическа гледна точка.