Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен участва в национална среща с Координационното звено по механизма за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, съобщиха от пресцентъра на областна управа. Заседанието се проведе в Гранитна зала на Министерски съвет днес. Област Разград бе представена и от началника на РУО Ангел Петков, директора на РД ”Социално подпомагане” Татяна Костова и от директора на ОД на МВР-Разград старши комисар Ивайло Йовчев.

Намаление на броя на отпадащите ученици беше отчетено по време на срещата, която бе открита от министър-председателя Бойко Борисов.
„За първи път образованието го поставяме толкова в центъра на правителствените ангажименти. Убеден съм, че по-доброто и качествено образование води до по-добра квалификация, а оттам и по-висок брутен вътрешен продукт” – заяви премиерът. Според него усилията трябва да се увеличат и всички деца да бъдат обхванати в детска градина и училище. „Резултатите ще бъдат видими след 10-15 години, когато тези деца завършат училище“, добави премиерът Борисов и призова всички звена на администрацията да подпомагат работата по междуинституционалния механизъм.
Вицепремиерът Томислав Дончев благодари на екипите за обхват, които до момента са извършили 216 904 обхода на адреси и са търсили 197 659 деца и ученици. По-голямата част от тях са заминали със семействата си в чужбина. Върнатите обратно в системата до момента са 23 898. „Повторно отпадналите са 2124, от които 708 са заминали в чужбина, а 235 са навършили 16 години, допълни министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. По думите му екипите не са успели да запишат в клас 9357 деца. „С подновяването на дейностите по механизма през август-септември ще се работи приоритетно за обхвата на тези ученици, на около 4000 новоотпаднали, които са в България, както и за ранния обхват на децата на 5, 6 и 7 г.“, подчерта той.
В Област Разград през изминалата учебна година в класните стаи са върнати 42 деца. Актуализиран е съставът на екипите, които работят по Механизма за учебната 2018/19 г., те са сформирани съобразно Постановление на Министерски съвет №100 от 08.06.2018 г. Координацията и сътрудничеството между представителите на Областна администрация, общините, РУО, училищата, МВР и социалните служби са добри, ще се търси по-активно съдействие от неправителствения сектор – обобщи началникът на Регионалното управление по образование-Разград Ангел Петков.