Поредица от работни срещи с училищни директори и институции, ангажирани с образователната сфера, инициира Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен, съобщиха от пресслужбата на институцията.
Целта им е установяване на причините за незавидните резултати на учениците от региона на националното външно оценяване и държавните изпити в последните години и вземане на мерки за преодоляване на негативната тенденция.
Първата дискусия бе днес в Исперих, утре е срещата в Кубрат, а в сряда – в Разград с представители на останалите общини от област Разград.
Основно училище „Васил Априлов” бе домакин на срещата в Исперих. Участие в нея взеха Атанас Дончев – началник на Регионалното управление на образованието Разград, Живка Димитрова – началник отдел в РУО, Айджан Бейтула – Заместник-кмет на община Исперих, Айдън Исмаил – Директор на дирекция в Община Исперих и директори на училища в община Исперих.
Пред участниците в работната среща Областният управител Гюнай Хюсмен подчерта, че целта му е държавата да си влезе в ролята, да се активизира работата и подобри координацията между всички институции в областта, както и да се търси решение на наболели проблеми.
Г-н Хюсмен призова директорите на училища да представят актуални въпроси и проблеми от дейността си на местно ниво, както и такива, които могат да се изведат като предложения към Министъра на образованието и науката.
Като основни причини за ниските резултати от външното оценяване и матурите директорите на училища посочиха недоброто владеене на книжовен български език от децата – билингви, което води до изоставане в усвояването на учебния материал за голяма част от учениците, високият академичен стил на повечето учебници, незаинтресоваността на голяма част от родителите спрямо учебния процес на децата им, честите миграционни процеси, които водят до дълго отпадане от образователната система на ученици или оставянето им при възрастни роднини без контрол от страна на родителите.
Директорите изведоха и други проблеми в сферата на образованието: прекаленото натоварените учебни програми, недоброто състояние на спортните зали и външните спортни площадки в училищата, старите и амортизирани училищни автобуси, охраната в училищата и др.
Като възможни решения на констатираните проблеми бяха посочени: активно включване на родителите в учебния процес, участието в национални проекти и програми, целодневната организация на учебния процес, интерактивното образование, повишаването квалификацията на учителите, осигуряване на помощници на учителите – например студенти, които да осъществяват практика в училищата.
В края на срещата Областният управител Гюнай Хюсмен посочи, че владеенето на българския книжовен език е от основна важност за преодоляване на негативните резултати при националното външно оценяване и държавните изпити, затова в училище трябва да се говори на официалния български език, а акцентът върху изучаването на майчин език да е основно в часовете по свободно избираема или задължително избираема подготовка.
Той увери присъстващите на срещата, че е сигурен във всеотдайността в работата на учителите от Лудогорието, но очаква да има по-голям ефект от дейността им и апелира всички институции да си подадат ръце, за да се подобрят резултатите и област Разград да преодолее незавидните си позиции в класациите в сферата на образованието.