Областният управител Владимир Димитров се срещна с представители на местната власт в област Разград. На срещата присъстваха кметовете на всички общини – Кубрат, Завет, Лозница, Исперих, Цар Калоян, заместник-кметове се явиха от Разград и  Самуил. На срещата присъстваха още заместник областният управител Ивелина Игнатова и директорите на дирекции в областна администрация Светлин Симеонов и Орхан Бедиханов.

Владимир Димитров представи приоритетите в работата си като Областен управител и заяви, че декларира готовността си да търси съдействие от централната изпълнителна власт и народните ни представители за решаване на актуални проблеми, които стоят пред местната власт. „Ще имате подкрепата ми за местни инициативи и проекти, които са в интерес на жителите на общините ни“.

Управителят на Областния информационен център –Разград Юлиян Данаилов представи каква е ситуацията с подготовката на концепции за Интегрирани териториални инвестиции в област Разград за кандидатстване по отворената процедура в ИСУН. Интересът към тази възможност за финансиране на проекти беше голям и кметовете пожелаха да се инициира серия от работни срещи на експертно ниво във всяка община, за да може областта ни активно да се включи в привличането на средства от осигурения за Северен централен район бюджет от над 522 милиона лева. Областният управител се ангажира това да се случи.

Актуалните проблеми пред местните власти в област Разград се оказаха сходни почти във всяка община – основно кметовете се оплакаха от участъци от националната пътната мрежа, които се нуждаят от спешна рехабилитация, почистването на някои реки, дерета и язовири. Обсъдени бяха и теми като няколко села в областта с режим на водата; чести проблеми с електрозахранването в някои малки населени места в областта;  лошото състояние на някои противопожарни автомобили.

Наболелите проблеми на всяка община бяха записани от експертите от областна администрация. Областният управител Владимир Димитров обеща, че ще отнесе въпросите до съответните министерства и ще настоява за бърза реакция от държавата.

Участниците в срещата се обединиха около мнението, че днешната дискусия дава добър старт за ползотворна комуникация и сътрудничество на областния управител и кметовете на общини, които заедно да работят за решаване проблемите на хората и за развитието на региона ни.

„Ние също искаме най-доброто както за нашите общини, така и за Разград. Ако имаме един силен областен град, той ще дърпа и нас нагоре“, каза кметът на Цар Калоян.