На заключителната за годината пресконференция с местните медии областният управител Гюнай Хюсмен и заместниците му Нурие Црънгалова и Евгени Драганова представиха основни моменти от работата си през 2018 година.

Губернаторът представи на журналистите брошурата „Отчет за 2017-2018 г. на Гюнай Хюсмен, Областен управител на област Разград“, която е подготвена и отпечатана с лични средства и средства на дарители от Русе.

Акцент и за отминалия период и за предстоящата 2019 г. е подобряване на пътната инфраструктура – обяви г-н Хюсмен. През 2018 г. в пътищата на региона са инвестирани 36 милиона лева, като по-големите и важни за транспортната схема ремонтирани и нови участъци са: Търговище-Разград, Исперих-Пристое и Кубрат-Тутракан. През следващата година усилията ще са насочени към пътищата в община Кубрат – шосетата към Разград и Русе – увери г-н Хюсмен.

Друг приоритет и за двете години е реставрацията на паметника на културата джамията „Ибрахим паша“. По обществената поръчка „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при консервация, реставрация и адаптация на Ибрахим паша джамия в Разград“ Областният управител вече е подписал и са публикувани на сайта на Областна администрация Протокола от заседанието на комисията и Решението за класиране на участниците. Офертата на избраната за изпълнител фирма „Стройкомерс ТТ“ ЕООД –гр. Търговище е 1 979 030 лв. без ДДС. Ако няма обжалвания по процедурата, през пролетта работата може да започне, а след приключването на ремонта паметникът на културата да грейне в целия си блясък. Г-н Хюсмен припомни, че като добър стопанин на държавното имущество е поел ангажимент за възстановяване за нов живот и на още една сграда в централната част на областния град, която не е в добро състояние – бившият Гарнизонен клуб или ДНА. Решението за предоставянето й от Министерството на отбраната на Областна администрация-Разград предстои да бъде взето от Министерски съвет, след което ще се търси финансиране за ремонта на сградата. Други обекти, за които ще се търси финансова подкрепа, са и недовършената църква „Св. цар Борис-Михаил Покръстител“, както и за подмяна на дограмата на сградата на НЧ “Развитие 1869“.

Новост през следващата година в работата на Областна администрация-Разград е издаването на апостили за легализация на документи, което ще улесни обслужването на гражданите, тъй като досега се извършваше от различни министерства, обясни заместник областният управител Нурие Црънгалова. Вече са определени и трима служители, на които ще бъде възложена тази дейност.

Г-н Хюсмен пожела на представителите на четвъртата власт успешна Нова година, увери, че ще продължи да работи за подобряване благосъстоянието на жителите на област Разград и да създава добри новини за отразяване.