Областният управител Владимир Димитров проведе работна среща с директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ в Разград – Татяна Костова. Повод за срещата им бяха допирни точки в работата на двете институции и бъдещо сътрудничество.

Регионалната дирекция е отговорна за провеждането на държавната политика в областта на социалното подпомагане, целевите помощи, семейните помощи за деца, закрилата на детето и правата на хората с увреждания на територията на областта, работейки в сътрудничество с държавните органи, областните администрации, органите на местното самоуправление и юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза. Във връзка с това един от акцентите на срещата бе подобряване на координацията между държавните институции и местната власт, за което Областният управител ще окаже необходимото съдействие.

В срещата стана ясно още, че областна администрация може да окаже експертна помощ при редица въпроси, касаещи подпомагане дейностите на Регионалната дирекция за подобряване условията на работа на социалните работници чрез експертна техническа  помощ при планиране на ремонтни дейности, както и в пряката им работа за подобряване на административното обслужване на гражданите.

Димитров също каза, че ще подпомага и наблюдава процесите по реализиране на програмата „Топъл обяд“, съфинансирана от Европейския социален фонд, която е част от цялостната национална политика за смекчаване на бедността и намаляване на последиците от нея.   

Каквото зависи от нас като администрация, ще го направим, съпричастни сме с проблемите в социалната сфера, коментира Владимир Димитров, а Татяна Костова обясни, че координацията между общините при планиране и функциониране на социални услуги на областно ниво е най-важна и би разчитала Областният управител да помогне в това отношение. Важно е, когато в някоя община липсва дадена социална услуга, а в друга, където има работеща такава и капацитетът позволява – хората да използват услугата в другата община, допълни Костова.

Татяна Костова информира, че в момента в Агенцията за социално подпомагане се изготвя проект на Национална карта на социалните услуги, въз основа на анализите на потребностите и предложенията за планиране на социални услуги от общините. Когато проектът бъде готов, областният управител и кметовете на общини в областта ни ще имат задача да организират обществено обсъждане на частта й, описваща социалните услуги в региона ни.

В края на срещата бе инициирано предложение от двете страни за организиране на работна среща между отговорните институции, с цел подобряване на комуникацията и координацията за спешна реакция при случаи на лица изпаднали в криза – бездомни лица, лица с увреждания останали без близки и без необходимата грижа, самотно живеещи възрастни хора, както и жертви на домашно насилие. Срещата бе планирана за края на месец август, с участие на институциите и организациите, имащи отношение към проблема.