Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен информира общинските съветници от Разград за мерките, взети по проблема с неприятните миризми в града, съобщиха от пресцентъра на областна управа. Това стана в началото на септемврийското заседание на местния парламент вчера в изпълнение на решение на Общинския съвет от предишна сесия. На заседанието присъстваха и двамата заместник областни управители Нурие Црънгалова и Евгени Драганов.
Г-н Хюсмен представи пред съветниците заключения на експертите от Регионалната здравна инспекция в Разград, според които по време на замерванията на РИОСВ-Русе с мобилна станция през август е установено завишение на два показателя. Превишаването на нормата на фините прахови частици е регистрирано в 5 от 14-те дни на проверките в часовия диапазон от 2.00ч. – 8.00ч., превишението на сероводород пък достига 12 пъти над нормата и крие риск за здравето на хората. От РЗИ-Разград са поели ангажимент да изготвят цялостен годишен анализ за качеството на въздуха и влиянието му върху здравето на населението в Разград – съобщи Областният управител.
Г-н Хюсмен информира още, че пред министъра на околната среда и водите Нено Димов е представил – в писмен и устен вариант – настояване за предоставяне на мобилна станция за измерване качеството на въздуха.
За осигуряване на система за мониторинг, която да отчита постоянно, а не епизодично, определени показатели за качеството на въздуха, Областният управител разговаря на работна среща и с представители на четири от големите предприятия, като им предложи да финансират инсталирането на такава система. Те изразиха готовност, но не поеха категоричен ангажимент да финансират изграждането на подобни системи, тъй като не са упълномощени от управите си. До края на месец септември се очаква официален отговор относно това дали фирмите ще се ангажират с финансиране на изграждането на система за мониторинг на качеството на въздуха, като ще потърсят и предложат и други варианти за системи за наблюдение. Предложените възможности са на стойност между 10 000 и 295 000 лева.
„Това според мен е съвсем прагматична първа крачка към решаване на проблема, тъй като както всички знаем няма официални данни за това кой е извършителят на замърсяването, няма и постоянно наблюдение, а само епизодично. Набеждаването на когото и да било само ще навреди на инвестиционния климат в региона и ние като институции – Общината, Общинският съвет и Областна администрация – не бива да допускаме това, то не е от полза на никого. Затова е важно първо да имаме категорични доказателства за вида и произхода на замърсяването, за да бъде то прекратено след установяването му.“ – каза г-н Хюсмен.
Той съобщи още, че е назначил междуведомствена комисия за обследване на участъка в района на пречиствателните станции в посока Гецово. В състава на комисията бяха включени представители на Областна администрация Разград, РИОСВ Русе, „Басейнова дирекция“-Плевен, „Напоителни системи“ ЕАД, клон „Долен Дунав“ Русе и РЗИ Разград. Проверката, извършена на 8 септември, е установила, че наносите по речното дъно на Бели Лом не нарушават проводимостта на реката и като се вземе предвид бързият отток на водата, се изключва възможността наслоенията по речното дъно да са траен източник на миризми. От работна среща с представители на „Напоителни системи“ЕАД, клон „Долен Дунав“-Русе стана ясно, че са изпълнени предписанията на междуведомствена комисия, обследвала през пролетта диги и колектори, предстои през октомври нова проверка. От 22 септември след възлагане от„Напоителни системи“ЕАД, клон „Долен Дунав“-Русе на шуменска фирма започна прочистване на храстова растителност и дървета по брега на реката. Вече са прочистени около 60 метра, до края на годината се очаква да станат 2 км.
След като представи събраната информация за предприетите мерки г-н Хюсмен отговори и на въпроси на местните парламентаристи. Той изрази готовност да посредничи за организиране на среща между представители на общинсктите администрации и Общинските съвети на Разград и Исперих във връзка с консолидацията на водния сектор. Неприсъединяването на Исперих към Асоциацията по ВиК в областния град е пречка за реализирането на проекта за водния цикъл на община Разград на стойност 35 милиона лева, колкото е годишният общински бюджет. По тази тема кметът на Разград д-р Валентин Василев припомни, че Общинският съвет е политически орган и основно представители на две политически сили в Исперих – БСП и ДПС – са гласували против консолидацията.
Председателят на Общинския съвет Надежда Радославова благодари на г-н Хюсмен за личното представяне на мерките, които е предприел и за ангажираността по темата.
Пред съветниците анализ представи и управителят на „Биовет“ Теменуга Газдова. Експерти на фирмата сравнили показателите на мобилната станция за замерване на качеството на въздуха и установили, че нивото на сероводород е по-високо при липса на вятър, ниска температура и висока влажност.
В прикачения файл вижте пълният текст на доклада на Областния управител.