Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен участва в 14-тото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съобщиха от пресцентъра на областна управа.

То бе водено от
заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и ръководител
на Управляващия
орган на оперативната програма Деница Николова.

Основен акцент в
дневния ред на заседанието бе междинният преглед на изпълнението на програмата
към края на 2018 г. Пред членовете на Комитета за наблюдение бе представена
актуална информация за напредъка по ОПРР и през 2019 г.

Обсъдени и приети
бяха критериите за подбор на проекти по предстоящо кандидатстване на 28-те
малки общини за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, планира се тази
процедура да бъде обявена през месец ноември 2019 г.

На заседанието
бяха представени и новите моменти и напредъка в подготовката на Оперативна
програма за развитие на регионите през 2021-2027 г. През новия програмен период
се предвижда разширяване на функциите на регионалните съвети за развитие, както
и  промяна на тяхната структура, която да дава възможност изборът на
инвестиции със средства от програмите да се осъществява на регионално ниво
съобразено със спецификите на територията и възможностите за развитие.