Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен уважи поканата на кмета на Община Кубрат Алкин Неби и бе гост на официалната церемония „Първа копка“ по проект „Рехабилитация на път Борисово – Юпер/Черешово – граница общ. (Сливо поле – Кубрат) – Сеслав и път Беловец – Кубрат/Горичево – Божурово на територията на Община Кубрат“, съобщиха от пресцентъра на областна управа.

Главна цел на проекта е възстановяване и подобряване на
транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката и
пътното тяло с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и комфорт
на пътуващите по двата пътни участъка с дължина 15,400 км. от общинската пътна
мрежа на Община Кубрат.

Проектът е на стойност 5 697 444,40 лв., от
които 5 667 775,12 лв. са безвъзмездна финансова помощ от Програмата
за развитие на селски райони и 29 669,28 лв. собствено финансиране от
Община Кубрат. Изпълнител на ремонтните работи е „ГЕРТ Груп ЕООД България“ от
Кърджали.

Стартът на проекта бе благословен от представители на две
религии – православният отец Евгени и Ибрахим ходжа.