Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен, в качеството си на възложител по договор с предмет „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при консервация, реставрация и адаптация на Ибрахим паша джамия в Разград“ съгласува разработения в срок от фирма „Стройкомерс ТТ“ ЕООД – гр. Търговище инвестиционен проект за консервация, реставрация и адаптация на Ибрахим паша джамия в град Разград.

При съгласуването на инвестиционния проект, с което завършва първия етап от изпълнението на договора за изпълнение на обществената поръчка на стойност 1 979 030 лв. без ДДС, присъстваха и заместник-областните управители на област Разград – Нурие Црънгалова и Евгени Драганов.

При разработването на проекта са спазени всички изисквания за постигане на автентичен облик на паметника на културата от национално значение.

На 16 юни 2020 г. Министерството на културата съгласува Виза за проектиране на консервация, реставрация и адаптация на обект „Ибрахим паша джамия” и технически паспорт на същия обект.

Предстои инвестиционният проект да бъде изпратен за съгласуване в Националния институт за недвижимо културно наследство към Министерството на културата, след което ще се извърши съгласуване и с други компетентни институции и ще бъде подадено искане за издаване на разрешение за строеж.

След приключването на тези процедури ще започне работата по реставрация на джамията.

Реализирането на проекта за реставрация на джамията е израз на последователната политика на Областния управител и на правителството на Република България по опазване на културно-историческото наследство, подкрепа на разбирателството и доброто съжителство на етносите и развитие на туризма в област Разград.