Областният управител на област Разград и председател на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район Гюнай Хюсмен откри последователно днес две събития, свързани с визията за регионално развитие на страната през новия програмен период, съобщиха от пресцентъра на областна управа.

Те се организират
във всеки от шестте района за планиране от Министерството на регионалното
развитие и благоустройството съвместно с Международната банка за възстановяване
и развитие по проект за оказване на консултантска помощ в подобряване на
процеса на регионално развитие в България и подпомагане на процеса за
програмиране за периода 2021-2027 г.  

В приветствието си
към участниците г-н Хюсмен коментира, че най-важната промяна в политиката на
сближаване на регионите за следващия програмен период е въвеждането на деконцентриран
подход на управление на програмите с фокус върху местния потенциал и нуждите на
конкретните територии, така фокусът се променя от национално към регионално
ниво, т.е. акцентира се върху съобразяване на проектите, които ще бъдат
финансирани по новите оперативни програми, с нуждите и спецификите на всеки
район.

И двете дискусии –
форум за стратегическа консултация с членовете на Регионалния съвет за развитие
на Северен централен район и работна среща с представители на институции и
организации, които не са членове на съвета: представители на неправителствения
сектор, на академичните среди, на местния бизнес и граждани от петте
административни области от Северен централен район: Разград, Русе, Силистра,
Велико Търново и Габрово – бяха оживени и в тях възникнаха идеи и бяха
представени добри практики за развитие на регионите.

Пред участниците
презентация на тема „Визия и напредък в подготовката на програмен период
2021-2027“ представи старши експерт в сектор „Стратегическо планиране и
програмиране” в МРРБ Людмила Стойкова, Людмила Тозева от Администрацията на
Министерски съвет също коментира основни параметри от презентацията, а варианти
за подходите през новия програмен период представиха Анна Банашчик и Гжегош
Волшак от Международната банка за възстановяване и развитие.

В събитията участваха и: Областният управител на
Велико Търново проф. Любомира Попова, на заместник областните управители на
Разград Нурие Црънгалова и Евгени Драганов, кметът на Разград д-р Валентин
Василев, кметът на Исперих Бейсим Руфад и други представители на
местната власт, бизнеса, неправителствени организации, образователни институции
и други.