Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен откри обновена с младежки доброволен труд и работа на читалищни дейци, в рамките на подкрепен от него проект, „Стая на приказките“ в Народно читалище „Отец Паисий – 1928 г.“ в село Севар, община Кубрат.

Инициативата се случва в рамките на проект „Активни младежи – силни позиции в община Кубрат и община Исперих“ на Сдружение с нестопанска цел „Феникс-Разград“, финансиран по Национална програма за младежта (2016-2020 г.) на Министерство на младежта и спорта, тематична област 4: „Активизиране на младите хора в малките населени места“. Проектът се изпълнява с подкрепата на Областния управител на област Разград.

На събитието присъстваха председателят на читалищното настоятелство Хамза Чакър, секретарят на читалището Мехмед Кенаров, служители в читалището и  представители на екипа за управление и изпълнение на проекта.

По време на проекта, младежите от селото учредиха Местна младежка инициативна група и сами решиха каква да бъде тяхната първа доброволческа инициатива.

Със средства от проекта, от бюджета на читалището и с предоставени безвъзмездно финанси от председателя на читалищното настоятелство беше обновена специалната „Стая на приказките“ в културната институция. Освен това служители на читалището и младежи от селото засадиха в зелената зона пред читалището храсти и дървета, осигурени от Областния управител,.

Областният управител поздрави колектива на читалището и младежите за тяхната инициативност и им пожела да бъдат все така активни. Той изрази мнение, че Народно читалище „Отец Паисий – 1928 г.“ е едно от най-дейните в област Разград, с чиста, спретната и подредена сграда. Г-н Хюсмен благодари на председателят на читалищното настоятелство Хамза Чакър, за дългогодишната му подкрепа за културната институция и за опазването на етнографските традиции и обичаи.

Народно читалище „Отец Паисий – 1928 г.“ развива богата самодейност. Към читалището функционира известната група за автентичен фолклор на алианите „Семах“, реализирала редица участия в международни  фестивали, в  т.ч. в Кьолн, Германия; Баку, Азърбайджан и Република Турция. Налице са и Детска певческа група за български и турски фолклор, Детска танцова група за български и турски танци, Младежка вокална група и Смесена вокална група за български и турски фолклор. В читалището се организират редица обучения и семинари по полезни за местната общност теми. Наскоро културната институция отбеляза 90-годишен юбилей, като официален гост на тържеството бе Областния управител.

Гордост на читалището е и интересната етнографска сбирка, която говори много за местните традиции и обичаи и която може да бъде посещавана от ученически групи. Библиотеката на читалището се отличава с могат фонд от книги – близо 10 000.

Секретарят на читалището Мехмед Кенаров благодари на Областния управител за подкрепата и обясни, че по време на извънредното положение, поради пандемията от коронавируса, колективът на читалището не  е бездействал, а е извършил ремонт на помещение от читалищната сграда и е обособена гардеробна, в която се съхраняват костюмите на самодейните фолклорни състави към читалището. Той представи интересен факт, че по време на гостуването в Азърбайджан през месец декември, 2019 г. е връчил плакет на Областния управител на ректора на Ленкоранският държавен университет – проф. Натиг Ибрахимов. Секретарят на читалището заяви, че 2021 г. е определена от ЮНЕСКО за година на легендарния алиански светец, мистик и философ Хаджи Бекташ Вели, по случай 750-годишнина от смъртта му и би желал неговият състав за автентичен фолклор на алианите „Семах“ да се включи в някое от мероприятия, които ще се организират по повода. Г-н Кенаров уведоми Областния управител, че предстои ремонт и на „Музикалната стая“ в културната институция. Необходим е и основен ремонт на покрива на сградата.

Областният управител изрази мнение, че винаги ще подкрепя активните читалищни колективи и младежки общности в стремежа им за  подобряване условията на живот в населените им места. Г-н Хюсмен обеща, че севарското читалище може да разчита на неговата подкрепа и за следващи инициативи.