Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен откри заседанието на Областния съвет за интеграция на хората с увреждания, а заместник областният управител Евгени Драганов ръководи работната част от заседанието. На него директорът на РД“Социално подпомагане“-Разград Татяна Костова запозна членовете на Съвета с нормативните документи относно предоставянето на Механизма за личната помощ: Закона за личната помощ и Наредба № РД-07-7/28.06.2019 г. От поднесената информация стана ясно, че право на лична помощ имат: хората с увреждания с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност; деца с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност; деца без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност. Заявлението за ползване на помощта се подава в общината по настоящ адрес, като лицето с увреждане може свободно да посочи кой да бъде неговият асистент.

В Община Разград вече сключени договори с 30 потребители, като към 01.10.2019 г. ще бъдат сключени договори с още 16 потребители. В Община Исперих договорите са 79, като до края на месец септември ще бъдат сключени още 3, предстоят още 16, в Община Кубрат договорите са 16. Членовете на комисията обсъдиха необходимостта от провеждане на мащабна реклачна кампания с информационни материали във връзка с реализацията на закона. Костова представи и Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност 2019 г. Основната цел на документа е изграждане на достъпна среда в съществуващи жилищни сгради и прилежащите им пространства за хора с увреждания и осигуряване на лична мобилност за тяхното социално приобщаване, като се отчитат и специфичните им потребности. Проектни предложения се приемат от 21 август до 30 септември 2019 г.