Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен и заместник областният управител Нурие Црънгалова проведоха работна среща с директорите на горски и ловни стопанства в региона по два актуални въпроса – мерките срещу разпространение на болестта Африканска чума по свинете (АЧС) и снабдяването на населението с дърва за огрев, съобщиха от пресцентъра на областна управа. Инж. Пламен Колев от ДГС Разград, инж. Тони Димитров от ДГС Сеслав и инж. Кирил Колев от ДЛС Воден Ири Хисар представиха резултатите от дейността си в двете насоки, имаха и предложения, които Областният управител чрез Постоянната областна епизоотична комисия да представи пред отговорните ведомства.

И тримата директори увериха, че прилагат в действие
всички мерки срещу разпространението на АЧС, указани от МЗХГ, но изтъкнаха като
основен проблем забавянето на резултатите от взетите проби от отстреляни диви
прасета. Посочиха и конкретен случай, при който към дата 17 юли все още не са
известни резултати от проба, изпратена на 3 юли. Нито една от досега
изследваните проби не е дала положителен резултат за заболяването. Само в ДЛС
Воден Ири Хисар от началото на годината са отстреляни 200 прасета, а миналата
година 440, което при 15 000 хектара площ е най-високият отстрел в
страната на единица площ. От днес се реализира договорка с лаборатория във
Велико Търново, според която всяка сряда от Воден ще пътува кола с проби, чиито
резултати ще стават ясни в двудневен срок.

Тримата директори предложиха в Разград да бъде изградена
лаборатория за изследвания на подобни проби. В съседни региони и гранични
землища вече са установени потвърдени или съмнителни случаи, Разград е на
усреднено отстояние, има концентрация на свинекомплекси, за които заразата
представлява сериозна опасност, и затова идеята е добра – солидаризира се с
експертите г-н Хюсмен. Пред ръководството на МЗХГ ще се настоява още за
предоставяне на горските стопанства на мобилни хладилни камери, в които да се
съхраняват прасетата, чиито проби още не са изследвани, тъй като при въвеждане
на финансово стимулиране на ловците за отстрел на диви свине трябва да се докаже
от кое животно е взета пробата. На срещата бе взето решение и да се предложи на
земеделското министерство ако се наложи забрана на лова, тя да е частична, само
по отношение на гонки за свине, не и за индивидуален отстрел на свине и на други
видове дивеч, в противен случай може да се стигне до икономически загуби и
международни проблеми, тъй като ловните стопанства имат предварително поети
ангажименти към чуждестранни клиенти. Шефовете на държавни стопанства настояха
още да се обърне внимание на ловните дружинки да спазват мерките за превенция
на АЧС, да извършват огледи на участъците за водопой и други, така, както това се
прави в държавните стопанства. 15% от ловните територии в страната се обгрижват
от държавни предприятия, а останалите 85% – от ловни дружинки. Директорите на
държавни стопанства предлагат също с министерско решение в държавните гори и с
общински санкции в общинските гори да бъде въведена забрана за посещение в горите
на хора, които събират трюфели, гъби, билки и други горски продукти, тъй като може
да станат преносители на заболяването.

Тримата директори увериха още, че се работи усилено и по
снабдяването на населението с дърва за огрев и поеха ангажимент да спазят
предварително обявените срокове за доставка до хората от населените места в
Разградска област, които са заявили интерес да закупят дърва от тях. В
ДГС-Разград са заявени 8000 пространствени кубика дърва, от тях 3000 вече са
доставени, 1000 са фактурирани, 90% от общата заявка са добити. Проблем е
единствено транспортът – заяви инж. 
Пламен Колев. В ДГС Сеслав заявките са за 18 000 пространствени
кубика, доставени са 5000 от тях, добивът и доставката ще приключи до края на
септември – началото на октомври. В ДЛГ Воден Ири Хисар при 12 000
пространствени кубика миналата година през тази са заявени 20 000. Проблем
с транспорта там няма, тъй като клиентите сами си го осигуряват, има възможност
за транспорт от стопанството единствено до населени места, където населението е
предимно застаряващо, такава организация е създадена за село Райнино.

„От първостепенна важност за държавата е осигуряването на
отопление през зимата за населението, затова организирах тази среща. Смятам, че
е необходимо и общинските управи, които стопанисват общински гори, да обърнат
внимание на тази тема, като осигурят на хората дърва на социално поносими
цени.“ – коментира Областният управител Гюнай Хюсмен.