Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен и служителите в Областна администрация Разград проведоха доброволческа акция за обновяване на остарели и амортизирани пейки около новоизграждащата се детска площадка за деца с увреждания в зелената зона пред хотел „Централ“ в град Разград.

С акцията Областна администрация Разград се включва и надгражда общата инициатива на Община Разград, Сдружение „Лудогорие“ и Фондация „Обществен дарителския фонд за Разград“ за изграждането на детската площадка и за облагородяване на озеленените площи в тази част на града.

Според Областния управител изграждането на обекта ще допринесе за подобряване условия за живот на децата с увреждания и техните родители.

Мероприятието е израз на обществената отговорност и активната роля на Областния управител за подобряване на жизнената среда в Лудогорието и на съпричастността му към уязвимите групи от обществото ни. Инициативата се вписва в Концепцията за социална отговорност на Областна администрация Разград.

С лични средства на г-н Хюсмен и на служителите на администрацията беше осигурен качествен дървен материал, с който бяха подменени старите амортизирани и компрометирани дървени части на 10 пейки около детската площадка, както и други материали за монтирането им. Със задружен доброволен труд на служителите на Областна администрация Разград, съоръженията за отдих бяха реновирани и боядисани.

Областният управител изрази увереност, че поетата от Обществения дарителски фонд в Разград, Сдружение „Лудогорие“ и Община Разград щафета на добротворчество ще бъде предадена и към други организации и институции, за да става град Разград и област Разград все по-добро място за живот. Той заяви, че оценява високо работа на Обществения дарителски фонд, и че според него съвместната работа на местните и регионални власти, неправителствения сектор и бизнеса допринася за благото на жителите на град Разград.

Г-н Хюсмен управител поздравява и младите хора от  Младежки клуб „Инитиум“ Разград за кампанията им „Спаси беседката“ за ремонт и освежаване на беседки в град Разград.

Той изказва благодарност на задружния и трудолюбив колектив на Областна администрация Разград и на служителите на районни служби „Пожарна безопасност и защита на населението“ Завет и Разград и приятели на Областна администрация Разград Станислав и Мирослав Бучукови за безвъзмездната обработка на дървения материал за пейките.