Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен и народният представител от 18-ти Разградски многомандатен район Десислава Атанасова от ПП „ГЕРБ“ инспектираха на място напредъка в реализирането на проекта за основен ремонт на околовръстния път в град Исперих.

Изпълнението на договора с предмет „Извършване на превантивен ремонт на „РП 111-205 „1-2 – Разград – Исперих – Стефан Караджа“ от км 31+281 до км 31+935 (ул. „Васил Левски“ в гр. Исперих) – с дължина на участъка 0,654 км и път 11-23 „Русе – Кубрат – Исперих – Дулово“ (Улици „Васил Левски“, „Христо Смирненски“, „Ахинора“, „Никола Вапцаров“ и „Арда“ в гр. Исперих) от км 78+753 до км 82+932 – с дължина на участъка 4,179 км – обща дължина на пътния участък 4,833 км“ на територията на ОПУ Разград“ се извършва от консорциум от три фирми, които ще работят паралелно в три участъка, за да бъде завършен ремонта до края на месец ноември 2020 г. – „БИТУМИНА ГмбХ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД – град Варна, „Строймонтаж“ ЕАД – град Разград и „Пътинженерингстрой – Т“ ЕАД– град Търговище. Изброените в предмета на заданието улици от град Исперих, съставляват околовръстния път около населеното място. Общата стойност на видовете строително-ремонтни работи е за над 5,7 милиона лева.

Отсечката е част от второкласния републикански път II-23 „Русе-Кубрат-Исперих-Дулово“, който преминава през три области: Русе, Разград и Силистра. Пътят е с много важно социално и икономическо значение за региона. Той е главна пътна артерия за връзка със съседните области Русе и Силистра.

Областният управител и народният представител разговаряха с техническите ръководители и работници от строителния обект и се запознаха с напредъка при изпълнението на проектните дейности.

Те констатираха, че трите фирми изпълнители от консорциума работят усилено по цялото трасе на предвидената за ремонт отсечка като използват многобройна и модерна техника, за да бъде завършен обекта в срок. В момента се полагат бордюри; стабилизират се участъци, в които има пропадания над В и К инфраструктура, получили се при реализацията на проекта за водния цикъл в град Исперих; полага се първи пласт на асфалтово покритие.

Областният управител Гюнай Хюсмен изпълнява заявения от него ангажимент преди стартирането на проекта, лично да наблюдава работата на фирмата изпълнител за качественото изпълнение на ремонтните дейности.

Той призовава исперихчани да проявят разбиране към създаденото  временно неудобство при шофиране, поради ремонта, но търпението им ще бъде възнаградено, защото още тази година ще имат обновен околовръстен път.

Г-н Хюсмен заяви, че споделя и подкрепя политика на премиера Бойко Борисов и на правителството на Република България за подкрепа на балансираното развитие на регионите в страната ни, в това число за реализиране на проекти за благоустрояване на населените места в област Разград и за стимулиране на социално-икономическото развитие на област Разград.