Областният управител на Област Разград Гюнай Хюсмен и заместниците му Нурие Црънгалова и Евгени Драганов присъстваха на началната пресконференция по проекта „Активни младежи – силни позиции в общините Кубрат и Исперих“, реализиран от СНЦ“Феникс“-Разград. Тя се проведе в зала 712 на Областна администрация-Разград.
Г-н Хюсмен приветства неправителствената организация, която работи с младите хора от региона. Увери, че винаги е подкрепял и ще продължи да подкрепя подобни инициативи, с които се развива потенциалът на младите хора и те се стимулират да участват със свои идеи в развитието на гражданското общество и в малките населени места.
Успех на проекта пожелаха и заместник областните управители Нурие Црънгалова и Евгени Драганов.
Проектът бе представен от неговия ръководител и председател на СНЦ“Феникс“ Огнян Станчев. Целта на проекта е активизиране на младите хора в селата Севар и Беловец, община Кубрат и Йонково и Лудогорци, община Исперих и мултиплициране на модела в други малки населени места в двете общини. Той се финансира с 12 914 лева от Министерството на младежта и спорта по Национална програма за младежта(2016-2020), тематична област 4: „Активизиране на младите хора в малките населени места“, продължителността му е 6 месеца. Целевата група на проекта са по 20 младежи от двете общини – представители на уязвими общности, като етнически малцинства, хора с увреждания и други. Проектът ще помогне на младите хора да осъзнаят, че трябва да бъдат активни, уверени и инициативни, за да подобрят живота си. Сред дейностите, които ще се реализират по проекта, са: провеждане на срещи-дискусии, обучителни семинари за младежи от младежи, създаване на местни инициативни групи, работно посещение на младежите за обмяна на опит с младежите от Доброволчески център към Клуб на нестопанските организации в Търговище, провеждане на опознавателен тур, включващ работни срещи с местни и регионални институции по населени места, в общинските центрове и в областния град, провеждане на дискусионни форуми на тема „Младите хора в малките населени места – перспективи за развитие“ в Кубрат и Исперих. Проектът ще завърши с дебат на тема „Активното участие в обществения живот и доброволчеството – основа за развитието на младежите в малките населени места“. Координатори на проекта са: Джерихан Ферадова – за Община Исперих и Павлин Петров – за Община Кубрат.