Областният управител Гюнай Хюсмен дари заплатата си за месец март на Дома за стари хора град в град Разград за осигуряване на хранителни продукти, безконтактни термометри и предпазни средства за превенция от заразяване с COVID-19 на настанените в социалната институция възрастни хора. Капацитетът на Дома е 80 лица.
Посланието на жеста на Областния управител е, че в днешната извънредна ситуация трябва да се помогне на най-уязвимата част от общество – възрастните хора и да се положат всички усилия за опазване на тяхното здраве и живот.
Параметрите на дарението бяха уточнени по време на работна среща в Областна администрация Разград с директора на институцията д-р Лейман Тюлеоглуева, която информира Гюнай Хюсмен какви са актуалните потребности на потребителите на управляваната от нея услуга в настоящата извънредна ситуация.
След това, Областният управител посети социалната институция и направи инспекция на спазването на предписаните мерки за превенция на домуващите от заразяване с COVID-19.
Той получи свидетелство за дарение от директора на Дома за стари хора, след което с предпазви средства и от дистанция разговаря със служители и потребители и им вдъхна кураж и увереност, че трудната ситуация ще бъде преодоляна и че всички институции и организации, включени в Областния кризисен щаб за борба с коронавируса в област Разград, работят активно за засилване превантивната дейност срещу навлизането и разпространението на COVID-19 инфекцията на територията на областта ни.