Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен, използвайки необходимите предпазни средства, посети производствената база на „Мелиса Текстил” ООД в град Разград – една от многобройните фирми от сектор “Текстил и облекло” в област Разград, с цел запознаване с капацитета за производство на предпазни маски и облекло за нуждите на страната ни в сегашната извънредна ситуация с пандемията от коронавирус.
Фирмата изцяло е преориентирала производството си към изготвяне на предпазни маски и защитни облекла. Производственият капацитет на предприятието позволява изготвяне на 10 000 предпазни маски дневно и на голям брой предпазни облекла.
Областният управител обсъди с управителя на фирмата Талят Челеби настоящата извънредна ситуация. Г-н Челеби сподели, че е налице голямо търсене на предпазни средства и шивашкият му цех работи с пълен капацитет. Той посочи, че след задоволяване на вътрешния пазар и разрешаване на износа, предприятието има капацитет и за изпълнение на поръчки и от други европейски държави. Трудности се срещат с набавяне на материали за производството.
Управителят на фирмата и мениджъра „Продажби” г-жа Севдалина Йорданова запознаха г-н Гюнай Хюсмен с производствения процес и със всички мерки за дезинфекция и опазване здравето на работещите във шивашкия цех 70 работници и служители.
За производството на предпазните маски и облекла се използват висококачествени материали, които минават и термична обработка, като се спазват всички стандарти.
В сградата на дружеството се прави редовна дезинфекция на всички помещения, всички работници работят с предпазни средства и са снабдени с дезинфектанти. На входа на сградата се измерва телесната температура на всеки посетител и се дезинфекцират ръцете и обувките му. Ръководството на фирмата е осигурило на всички работници ежедневно витамин С и D и други профилактични лекарства и добавки.
Областният управител получи дарение от 150 бр. маски за многократна употреба от г-н Челеби, които ще бъдат разпределени на нуждаещи се институции и организации.
Г-н Гюнай Хюсмен беше запознат и с производството на ТПК „Стоян Иванов”, град Разград. Предприятието също е преориентирало част от производството си към изготвяне на предпазни маски за многократна употреба. Произвеждат се 3 модела – от български тъкан и нетъкан текстил. При получаване на по-големи поръчки, шивашкият цех, в кой работят 25 души, може изцяло да преориентира производството си към изготвяне на предпазни маски и да шие до 1000 бр. на ден.
Текстилната и шивашката индустрия в област Разград е един от най-добре развитите икономически сектори в реагиона ни и редица предприятия от този сектор в областта ни в последните дни организират производството на предпазни средства.
Областният управител изказва своята благодарност на тези предприятия за приноса им към овладяването на кризисната ситуация с коровируса и към опазването здравето на сънародниците ни.