Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен и неговият заместник Евгени Драганов бяха официални гости на тържественото откриване на ремонтирани учебни корпуси на Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Екзарх Йосиф“ и на Основно училище „Никола Вапцаров” в град Разград.
Учебните корпуси са ремонтирани по проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.
На събитията присъстваха и кметът на община Разград Денчо Бояджиев, Светослав Добрев – началник на отдел в Регионално управление на образованието Разград, Добрин Добрев и Милена Орешкова – заместник-кметове на община Разград, инж. Недим Тахиров – ръководител на проекта, представители на фирмата изпълнител и на строителния надзор, както и общински съветници, родители, учители и ученици.
Общата стойност на проекта с бенефициент Община Разград е 9 897 137,19 лв., а периодът за реализация е: месец септември 2017 г. – месец март 2020 г.
С първата церемония днес символично бяха приключени ремонтните дейности в подобект „ОУ „Никола Й. Вапцаров“, гр. Разград“, които бяха извършени в двата корпуса на ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – първи корпус, находящ се на ул. Н. Й. Вапцаров № 10 и втори корпус, на ул. Стефан Караджа № 13. Техен изпълнител бе ДЗЗД „ОП 3А – 5А“, община Търговище, с. Разбойна, по договор за възлагане на обществена поръчка на стойност 543 309,27 лв. без ДДС. В двете сгради е извършено външно полагане на топлоизолация, вътрешното топлоизолиране с минерална вата и гипс картон и топлоизолация на таванските плочи. Вътре в помещенията са изпълнени архитектурни работи по санитарната поддръжка на сградата – шпакловане, боядисване, изолиране на пода с хетерогенни настилки. Съществуващото осветление е подменено с енергоспестяващи осветителни тела. По дворното място са изпълнени благоустройствени дейности, монтирани са нови съоръжения за игра, изградена е достъпна архитектурна среда.
Контролът по качественото изпълнение на строителния процес е извършен от „ДЕМА“ ЕООД, гр. Варна, определено да упражнява строителния надзор на обекта.
За нуждите на училището е доставено учебно, офис и компютърно оборудване и обзавеждане – ученически маси, столове, бели дъски, компютърни конфигурации, лаптопи, принтер и др.
С втората церемония символично бяха приключени ремонтните дейности в подобект „ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“, гр. Разград, втори корпус“, които се изразяваха в подобряване на енергийната ефективност и топлофизични характеристики на сградата. По проекта е извършено външно и вътрешно топлинно изолиране на външните стени, топлоизолация на покрива, подмяна на входни врати. Елемент от строителните дейности е и подмяната на съществуващото осветление, което е заменено с енергоспестяващо. Изпълнено е вътрешно реновиране на помещенията, включващо мазилки, шпакловки и бояджийски работи. В прилежащото дворно пространство са реализирани благоустройствени дейности, изградена е спортна площадка. Подобрен е достъпът до втори корпус за хора с увреждания. Изпълнител на цитираните дейности по реконструкция и ремонт на сградата е ДЗЗД „Детски градини – 18“, гр. Русе, по договор за възлагане на обществена поръчка на стойност 946 640,33 лв. без ДДС.
Изпълнителят, който следи за законосъобразния старт и изпълнение на строежа, за качеството на строителния процес и спазването на графика на изпълнение на строителните дейности е „ДЕМА“ ЕООД, гр. Варна, определено да упражнява строителния надзор на обекта.
За осигуряване на по-добри условия на труд и по-голяма ангажираност на учениците към учебния процес е доставено учебно, офис и компютърно оборудване и обзавеждане – ученически маси, столове, бели дъски, шкафове, компютърни конфигурации, лаптопи, мултимедия и др.
Лентата на първия обект обектите прерязаха Областният управител Гюнай Хюсмен, кметът Денчо Бояджиев и директора на Основно училище „Никола Вапцаров” Галин Парашкевов.
Тържествени водосвети за здраве и благоденствия за двата обекта бяха отслужени от отец Дмитрий Терзи.
И на двете събития, Областният управител постави като приоритена задача пред училищните колективи и учениците постигане на добри резултати на външното оценяване, за да може област Разград да заеме достойно място в националната класация по този критерий. Той посочи, че ремонтираните учебни корпуси на двете училища са поредно доказателство за последователната политика на правителството за подобряване на условията за провеждане на учебните занятия в училищата, вкл. повишаване на доходите на учителите, с което учителската професия започва да става все по-привлекателна. Той поздрави учениците от ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ за високите резултати при външно оценяване през последните години и ги призова да споделят опита си с връстниците си от другите училища в област Разград.