Бинарен урок по СИП по български език и литература и СИП по майчин турски език под надслов „Светът на думите“ бе изнесен в 4 “в“ клас от старши учителя в начален етап Зайде Максуд и учителя в група за целодневна организация на учебния ден Васвие Хюсню в исперихското ОУ „Васил Априлов”, съобщиха от пресцентъра на областна управа.

Двете поставяха последователно на двата езика подобни задачи за упражнение на 20-те ученика, разпределени в 5 екипа. Целта на занятието по български език и литература бе усъвършенстване на знанията за частите на речта и частите на простото изречение, а по майчин турски език затвърждаване на знанията за частите на речта, за степенуване на прилагателните имена и за сложните думи. Занятието завърши с домашна задача, в която ще участват и родителите.

Специален гост на бинарния урок бе областният управител Гюнай Хюсмен. Децата показаха знания и впечатлиха губернатора, директора на училището Екатерина Димитрова, учители от училището и родители.

Г-н Хюсмен приветства иновативната идея на двете учителки, заяви, че ще сподели добрите си впечатления от инициативата им и в другите учебни заведения, които редовно посещава като част от ангажимента си към образователната сфера в Лудогорието. Областният управител поздрави и децата за активността, показана по време на урока, призова ги да продължат да полагат старание в усвояването на нови знания, за да станат достойни граждани и успешни в личното и професионалното си развитие хора. Акцентира и върху това, че трябва да владеят добре и официалния български език и майчиния си език.