Областният управител Владимир Димитров се срещна с инж. Донче Райчева – управител на фирма „Стройкомерс – ТТ“ ЕООД – изпълнител на дейностите по консервация и реставрация и адаптация на джамията „Макбул Ибрахим Паша“ в град Разград и арх. Хюсеин Хюсеинов, изпълняващ функции на инвестиционния контрол, за да се запознае с хода в изпълнението на реставрационните дейности. На срещата присъстваха и секретарят на Областна администрация Михаил Тодоров, както и директорите на дирекции в администрацията Орхан Бедиханов и Светлин Симеонов.

Инж. Райчева и арх. Хюсеинов представиха пред екипа на място на строителната площадка напредъка в реставрационните дейности.

Те разясниха, че досега е извършено укрепване на сградата, като е използвана за първи път в България уникална технология с хоризонтално поставяне в зида на метални елементи по цялото протежение на три от стените. Тази технология са препоръчали консултанти от ЮНЕСКО. Завършена е и покривната конструкция на джамията, реставрирана е фасадата на сградата.

В момента се работи по изграждане на трикуполното предверие на джамията, като са издигнати бетонни колони и е поставен кофраж за арките. Вътре в сградата са реставрирани стенописите и дървените конструкции, поставени са гипсови витражи на прозорците, довършват се работите по поставяне на специална настилка. Предстои благоустрояване на пространството около обекта, като се изгражда система за отводняване, ще бъде поставена каменна настилка и ще бъде направено озеленяване. 

Областният управител се увери, че реставрацията върви по линейния график, съгласно договора.

За осъществяване контрол на изпълнението на ремонтните дейности в Областната администрация е сформирана комисия, която периодично да контролира, какво се случва на терен.

Тъй като джамията е паметник на културата от национално значение от XVII век, строително-монтажните работи не са обикновени ремонт, а сложна реставрация, която се съгласува с Националния институт за недвижимо културно наследство и изисква повече време.

Инж. Райчева посочи, че проектантският екип е съставен изцяло водещи авторитети в реставрацията на паметници на културата, като проф. Валентин Тодоров – инженер-химик, който е експерт по дейностите за консервация на външните елементи на сградата и художник-реставраторът Владимир Цветков, отговарящ за реставрационно-консервационните дейности по интериора.

Владимир Димитров сподели, че реализирането на проекта за реставрация на джамията е израз на последователната политика на областна администрация по опазване на културно-историческото наследство, подкрепа на разбирателството и доброто съжителство на етносите и развитие на туризма в област Разград.