Областният управител Владимир Димитров бе домакин на работна среща с Министъра на културата Кръстю Кръстев. Министърът бе придружен от Весела Щерева – Началник на политическия кабинет на Министерството на културата, Елица Пенова –  съветник на Министъра, Елиянка Михайлова – директор на дирекция „Сценични изкуства и художествено образование“ на Министерството на културата, Силва Хачерян – директор на дирекция „Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности” на Министерството на културата и арх. Петър Петров, директор на Националния институт за недвижимото културно наследство.

В срещата участваха и представители на седемте общини в област Разград, присъстваха кметът на Община Разград Добрин Добрев, инж. Белгин Шукри – кмет на община Исперих и Емилия Германова – исторически музей Исперих, д-р Айше Реджеб –  директор на дирекция „Култура“ в община Лозница, Емине Кирилова – представител на Община Завет, Стела Илиева – Читалище „Саморазвитие 1902“ – Завет, Мерал Караилиева – заместник-кмет на община Цар Калоян, Здравко Вутов – община Кубрат, Даниела Петрова и Тодор Иванов – РЕКИЦ – Разград, и представители на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Кубрат.

Събитието е част от стартиралата поредица от работни посещения на Министъра на културата в областите в страната за запознаване с актуалните проблеми в сферата на културата пред местните власти и културните институти и обсъждане на възможности за решаването им.

„Искаме да придобием ясен поглед върху проблемите ви на място, като ги обозначим заедно да ги решим, за да може културните институции да работят спокойно“, каза в началото на срещата Кръстю Кръстев.

Кметът на община Исперих Белгин Шукри и директорът на Историческия музей Емилия Германова представиха пред министъра конкретни искания – за финансиране за възстановяване на свлачищни процеси по покритието на Свещарската гробница, за ремонт на покрива на паметника на културата Демир баба Теке и за възстановяване на средства за извършени археологически проучвания.

Поставен беше въпрос за синхронизиране на периодите за финансова отчетност на читалищата с планирането на бюджетите на общините, които в момента се разминават.

Кметът на Разград Добрин Добрев заяви, че целодневната форма на обучение и допълнителните средства в образованието в училищата убиват извънкласните прояви в други културни институции. Всички участници на срещата се обединиха около факта, че добре замислените преди години съвместни програми на министерство на културата и министерство на образованието и науката като програма „Успех“ и програма „Изкуство и спорт в училище“ за съжаление през годините са се отразили негативно на сектора на културата, тъй като читалищата се ползват за формални партньори, а целият финансов ресурс отива за училищата. На практика тези проекти се осъществяват от педагозите в училище, а не от професионални хореографи или друг тип културни специалисти.

По повод ниското заплащане на труда в музеи и други културни институти, бе засегнат проблемът, че техните кадри напускат, за да станат учители и това на практика вреди на целия културен сектор.

Министър Кръстю Кръстев заяви, че трябва партньорство между двете министерства – на образованието и на културата, а не да бъдат конкуренти. Той каза, че очаква да се обедини ресурс на качество, тъй като голяма група специалисти остават изолирани.

След всички споделени проблеми Светлин Симеонов от Областна администрация представи една добра практика, а именно отличното сътрудничество между Областна администрация, Министерство на културата, общините и Регионалния експертно-консултански и информационен център „Читалища“ – Разград, при подготовката кандидатури от област Разград за попълване на регистъра на „Живите човешки съкровища в България“. В резултат на това добро партньорство, област Разград е  водеща област по брой регистрирани „Живи човешки съкровища“.

            Областният управител Владимир Димитров благодари за участието на представителите на Министерство на културата и подари на министъра сувенир с бронзово изображение на Момина чешма.