По повод ескалиращото напрежение у гражданите, заради острите и задушливи миризми в Разград, в следствие на което в петък на няколко места бяха затворени пътища от протестиращи, Областният управител направи няколко реални стъпки в посока разрешаване на проблема. Тъй като с протестите си хората искат реални и ефективни решения, Областният управител търси начините за разрешаване на проблема, съгласно своите правомощия.

По време на посещението в Разград на Министъра на околната среда и водите Юлиян Попов и представители на екипа му, представител от екипа му заяви, че държавата предстои да закупи 4 стационарни станции за мониторинг на въздуха и 3 мобилни такива, с които да се допълни системата на Изпълнителна агенция „Околна среда“.

В петък бе изпратено писмо до министър-председателят Николай Денков, с копие до Министъра на околната среда и водите Юлиян Попов, с което Областният управител Владимир Димитров поиска една от новите или някоя от наличните станции за мониторинг бъде предоставена на Разград, за да може да се следят показатели на качеството на атмосферния въздух, докато се открият източниците на миризмите и се установи вида на замърсителите. Тази постоянна станция за мониторинг е от изключително значение за нашия град, тъй като се оказа, че според специалистите използваните досега три мобилни устройства не са калибрирани и замерванията им нямат арбитражна стойност.

Областният управител се ангажира да постави проблема и исканията на протестиращите на насроченото на 31 август 2023 година заседание на Министерски съвет.

След организираната в Областна администрация среща с министър Юлиян Попов в Разград и неговия екип стана ясно, че за ремонт и модернизиране на водопроводната и канализационна система и на градската пречиствателната станция в Разград има три възможности.

Първата възможност е заем от държавата, с който да се извършат всички належащи ремонти и модернизации на ВиК инфраструктурата.

Втората е кандидатстване за финансиране от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. Тази възможност обаче не позволява реализиране на голям проект, а поетапно изпълнение на отделни етапи. Това ще проточи ремонта години наред.

Третата възможност е подготовка и подаване на проект по програма „Околна среда“, която се финансира с европейски средства. Тази програма е най-добра, защото позволява изпълнение на мащабен проект, с който изцяло ще се модернизира ВиК инфраструктурата и градската пречиствателна станция.

Такъв проект ще гарантира комплексно решение за десетки години напред, с което ще се отговори на най-модерните европейски изисквания.

След проведена миналата седмица работна среща на Областният управител Владимир Димитров с кметове на общините в областта ни, темата отново бе разисквана, основно в частта за необходимостта от консолидация на ВиК сектора в област Разград и какво е направила Община Разград досега – разработен е идеен проект за водния цикъл, актуализиран през 2018 г. В Министерството на регионалното развитие и благоустройството разполагат с 20 млн. за разработване на регионални прединвестиционни проучвания и на технически проекти. Това дава възможност идейният проект на Община Разград да премине към етап технически проект. Областният управител призовава Община Разград да продължи работата в тази посока и техническият проект да бъде изготвен.

За да се изпълни такъв проект обаче е необходимо да се постигне консолидация на ВиК сектора в област Разград – т.е да има една ВиК асоциация и един ВиК оператор в региона ни. Основният проблем е, че в момента ВиК операторите са два: „Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД и „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Исперих. Областният управител призовава местните власти в нашата област да проявят разум, да се обединят и да консолидират ВиК сектора в региона ни. Липсата на консолидация спира големи проекти за модернизиране на ВиК инфраструктурата, не само в Разград, но и в общини като Завет, Цар Калоян и Самуил. Ако това не стане с консенсус, консолидацията може да бъде постановена с промени в Закона за водите, които вече се подготвят. От 28 области в цялата страна само в няколко липсва консолидация на ВиК сектора. Областна администрация години наред работи за това обединение.

Областният управител отново ще проведе разговори с всички народни представители от Разградски избирателен район, за да ги ангажира в решаването на проблема.

Областният управител Владимир Димитров призовава местната власт в Разград, да се избере една от възможностите за финансиране и да започне работа по нея, тъй като без действия няма как да се случи промяна в обстановката. Модернизирайки Градската пречиствателна станция, тя ще бъде изключена като причинител на миризми.

Областният управител няма да спре да търси решение на проблема и съдействие от отговорните институции.