Областният управител Владимир Димитров участва заедно с част от своя екип в информационно събитие за Интегрираните териториални инвестиции по покана на Министерство на образованието. В подкрепа на връзката между образованието и пазара на труда е отворена процедура „Развитие на дуална система на обучение в ПОО“ със срок за подаване на концепции – 27.09.2023 г.

В срещата участва заместник-министърът на образованието и науката г-жа Мариета Георгиева, която разясни процеса на кандидатстване и предостави информация и насоки за включване в процедурата и оптимално използване на тази значима подкрепа за развитието на дуалната система на обучение.

При одобряване на предлаганите интегрирани концепции училищата стават конкретен бенефициент, като допустимият за тях бюджет на проектно предложение е от 250 000 лв. до 750 000 лв. Партньори могат да са Регионалните управления на образованието (РУО), а асоциирани партньори са работодателите. Концепциите на училищата могат да бъдат част и от интегрирани концепции на общините.

Областният управител Владимир Димитров разчита РУО, общините и професионалните гимназии да мобилизират ресурсите си, за да разработят концепция, с която да бъдат привлечени средства за развитие на дуаолното обучение, с което образованието отговаря на актуалните потребности от кадри на бизнеса в региона.