Областният управител на област Разград Владимир Димитров събра представители на всички отговорни страни, имащи отношение към проблемите на домашното насилие и насилието над жени, като съд, прокуратура, полиция, социални, здравни и образователни институции и организации, на свиканото от него разширено заседание на Областния оперативен екип на Областния съвет за превенция на домашното насилие (ОСПДН) в област Разград. Във форума се включиха и представители на граждански организации и общественици.

Причината за свикването в спешен порядък на заседанието е жестокото посегателство над младото 18-годишно момиче от Стара Загора и силната обществена реакция в цяла България.

Както е известно, в последните дни бяха инициирани законодателни промени, които показват решителността на държавата да защитава максимално ефективно жертвите на насилие.

Областният управител посочи, че голямото предимство на нашата област е, че от 2016 година функционира първия действащ Областен съвет за превенция на домашното насилие в България. Съветът дава отлична възможност за сътрудничество на институциите и организациите, които работят по темата за домашното насилие.

Той заяви, че се възобновява активната дейност на съвета и увери, че превенцията на домашното насилие и насилието на жени винаги ще бъдат на фокус в работата му.

Владимир Димитров каза, че това е сериозна държавна задача и призовава всички да бъдат отговорни и отзивчиви на сигналите за домашно насилие.

Той поиска всички да се обединят в тази мисия, за да се помага на хората в беда и да се повишава обществената сигурност с правилното прилагане на закони.

От представените постижения на компетентните институции и организации в превенцията от домашно насилие и насилието над жени, както и по прилагането на Закона за защита от домашното насилие, стана ясно, че случаите на домашно насилие и насилие над жени нарастват през последните три години.

Обсъдени и приети бяха следните мерки за превенция и недопускане на случаи на домашно насилие и насилие над жени в област Разград: предприемане на спешни действия за разкриване на кризисен център за жертви на домашно насилие в област Разград като държавно-делегирана дейност; засилване на координацията и сътрудничеството между членовете на ОСПДН и Местния механизъм за приложение на Закона за защита от домашното насилие; увеличаване бюджета и удължване срока на финансираните от Министерството на правосъдието проекти в сферата на превенция на домашното насилиие; активизиране на информационните кампании за превенция на домашното насилие; промяна в нормативната уредба за задължаване на насилниците да посещават специализирани програми и др.

Изключителен акцент беше поставен на потребността от разкриване на кризисен център за жертви на домашно насилие в област Разград като държавно-делегирана дейност. Силни аргументи, доказващи нуждата от създаване на социалната услуга изложиха председателят на Районен съд Разград  съдия Нели Генчева и адвокат Димо Борисов. Директорът на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ Татяна Костова подчерта важността на включването на социалната услуга, която да функционира на областно ниво, в Националната карта на социалните услуги и разясни начина за разкриването й.

Заместник-председателя на ОСПДН д-р Георги Милков предложи и редица мерки за подобряване на взаимодействието между отговорните институции и на ефективността по прилагането на Закона за защита от домашното насилие. Той съобщи, че предстои реализиране на нов проект, насочен към превенция на домашното насилие, с обучения на работещите в образователната сфера. Д-р Милков информира, че Консултативният център по проблемите на домашното насилие в Разград не е спирал да помага на жертвите на домашно насилие, дори в най-трудните времена на пандемията от коронавирусната инфекция.

По време на форума стана ясно, че в Разград е учредено ново сдружение, което ще работи за превенция на домашното насилие – СНЦ „Мечта за реалност“ с председател Айтен Кязимова – управител на образователен център „Кааланд“.

Взето бе решение да бъде организирано годишно заседание на ОСПДН през втората половина на месец ноември.

В края на заседанието всички участници се обединиха около общо послание, с което осъждат последните случаи на насилие и призовават за активизиране на отговорните институции за овладяване на засилващото се насилие в обществото и специално домашното насилие и разкриване на кризисен център за жертви на домашно насилие във всяка област в странати ни като държавно-делегирана дейност, което ще бъде изпратено до министър-председателя на Република България и до компетентните министри.

ДО

АКАДЕМИК НИКОЛАЙ ДЕНКОВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДОЦЕНТ Д-Р АТАНАС СЛАВОВ

МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО

Г-Н КАЛИН СТОЯНОВ

МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Д-Р ИВАНКА ШАЛАПАТОВА

МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ПРОФЕСОР Д-Р ГАЛИН ЦОКОВ

МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ПРОФЕСОР Д-Р ХИНКО ХИНКОВ

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ГРАД СОФИЯ

ПОСЛАНИЕ

Ние, членовете на Областния оперативен екип на Областния съвет за превенция на домашното насилие в Разград към Областния управител на област Разград,

зачитайки правото на достоен живот, равенство и благоденствие на всеки български гражданин,

като отчитаме значимостта на обществената сигурност и справедливост в българското общество,

се присъединяваме към спонтанния граждански протест за активизиране на всички институции срещу насилието в обществото и домашното насилие.

Осъждаме всяка форма на насилие срещу личността, неприкосновеността и посегателство срещу личния живот на български граждани.

С тревога отбелязваме ескалацията на случаите на домашно насилие в България и увеличаване броя на децата жертви.

Осъждаме остро упражненото насилие и обезобразяването на 18-годишната Дебора от Стара Загора и заставаме неотклонно на позиция да се потърси строга отговорност от извършителя, която да доведе до справедливо наказание.

Декларираме нашата решителност и готовност да продължим да работим заедно в област Разград за противодействие на всички форми на насилие в семейството, като в рамките на Местния механизъм за приложение на Закона за защита от домашното насилие подобрим координацията и сътрудничеството за осигуряване на пълна защита на всяка една жертва на насилие.

Считаме, че учредения през 2016 г. Областен съвет за превенция на домашното насилие в Разград като иновативна добра практика, през годините се утвърди като успешен механизъм за координация между отговорните институции и организации, работещи за превенция на домашното насилие и прилагане на Закона за защита от домашното насилие и призоваваме за още по-активно сътрудничество.

Подкрепяме дейността на Консултативния център по проблемите на домашното насилие в Разград (Център за съзидателно правосъдие Разград), който активно работи от 15 години, както и на всички институции и организации в област Разград, които предоставят подкрепа на жертви на домашно насилие и прилагат програми за справяне с гнева и агресията на извършителите.

Настояваме спешно да се отвори кризисния център в област Разград като държавно-делегирана дейност във връзка с ескалацията на тежките случаи на домашно насилие, да се осигури подслон, защитена среда, спокойствие, възможност за възстановяване на жертвите и на децата-жертви на домашно насилие.

Необходимо е спешно държавата и общините да обединят усилия да се финансират повече кризисни центрове за защита на пострадалите от домашно насилие и трафик хора.

Настояваме в държавния бюджет за 2024 г. да се планират специално средства за по един кризисен център за жертви на домашно насилие и трафик във всяка област в България като държавно-делегирана дейност.

Призоваваме съдът и прокуратурата да защитават жертвите на насилие в семейството с прилагането на цялата строгост към извършителите и насилниците. Необходимо е да се подхожда с необходимата чувствителност и разбиране при прилагане на законите за защита на пострадалите.

Призоваваме органите на Министерството на вътрешните работи и дирекции „Социално подпомагане“ да мобилизират целия наличен ресурс за оказване на подкрепа и чувствителност по темата за насилие в семейството.

Призоваваме местните власти, образователните институции, здравните заведения, адвокатските колегии, религиозните общности и семейството да се включат активно в усилията за овладяване на засилващото се насилие в обществото и специално домашното насилие.

04.08.2023 г.

Град Разград