За трети пореден път Областният информационен център – Разград се включи в националната кампания „Маратон на четенето” и „Походът на книгите”, инициатива на Българската библиотечно-информационна асоциация и Асоциацията „Българска книга”.

В състоялото се в офиса на ОИЦ-Разград четене участваха библиотекари от Регионалната библиотека „Проф. Боян Пенев”, местните автори Дулинко Дулев, Деница Дилова и Грациела Ранкова, експерти от общинската администрация, общественици и екипът на ОИЦ.

Всеки прочете откъс от своя любима книга и разказа историята, поради която се е впечатлил от нея. Обменени бяха мнения и препоръки за книги, а разградските творци споделиха бъдещите си планове. Представени бяха произведения на класици, съвременни автори, утвърдени и млади български поети и белетристи, както и авторски текстове на присъстващите.

Всички участници получиха грамоти от Регионалната библиотека за участието си в инициативата и рекламно-информационни материали на ОИЦ-Разград и мрежата от 28 информационни центъра в България