Екипът на Областния информационен център в Разград отчете вчера резултатите от дейността си през изтичащата година и извършеното за петгодишния период от функционирането си.
През 2016 г. ОИЦ организира и проведе 35 информационни събития в Лудогорието, съобщи управителят на Центъра Юлиян Данаилов. В тях участваха 1 105 представители на местните и регионални власти, бизнеса, неправителствения сектор, социални, културни и образователни институции, земеделски производители, граждани и медии. 841 посетители в офиса на Центъра получиха 918 отговора на поставени въпроси, свързани с еврофондовете, програмите и проектите, които могат да бъдат подкрепени от тях.
През годината проявите на ОИЦ са отразени в 232 публикации в печатните и електронни медии. 567 са участниците в станалата традиционна кампания „Дни на Европа в Разград”, посрещната с голям интерес и емоции от страна на местната общност