Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен бе домакин на работна среща на тема „Завеждането на ВиК системи и съоръжения в Областна администрация-Разград във връзка с дейността на „ВиК Асоциация „Водоснабдяване-Дунав“, съобщиха от пресслужбата на областна управа. В срещата участваха Областните управители на Търговище Митко Стайков и на Русе Галин Григоров и неговият заместник Валентин Колев, г-н Хюсмен също бе заедно със своите заместници Нурие Црънгалова и Евгени Драганов, в дискусията се включи и главният секретар на Асоциацията Надя Йорданова.
Конкретният повод за срещата бяха указания от Министерството на регионалното развитие и благоустройство, според които до 30 юни трябва да бъдат назначени комисии, които да извършат фактическо установяване на ВиК активите публична държавна собственост. В тях освен експерти от асоциациите трябва да участват представители и на Областните администрации, през чиито територии преминава водоснабдителна система „Дунав“. Освен на територията на област Разград ВиК системи и съоръжения – публична държавна собственост, с които работи водоснабдителният оператор, има в общините Попово и Опака, област Търговище, както и в Русе, Сливо поле и Ветово, област Русе, като в русенските общини водопроводите само преминават, без да обслужват населението. Според Закона за водите активите се завеждат в баланса на съответната Областна администрация като се предоставя право на управление на Асоциацията, работеща на територията на региона. Асоциацията от своя страна предоговоря на ВиК оператора изключителното право да стопанисва, поддържа и експлоатира публичните активи. Това се извършва с оглед функционалното предназначение на водоснабдителната система, за избягване на раздробяването й и с цел по-ефективно управление и експлоатация.
Освен по тази тема тримата областни управители и екипите им се договориха да работят съвместно по общи проблеми и да обменят опит в различните сфери на дейност на Областните администрации.