Областна администрация-Разград бе представена от главен експерт Светлин Симеонов на конференцията „Науката среща парламентите и регионите“, която се организира от Община Габрово в партньорство с Генерална дирекция „Съвместен изследователски център“ на Европейската комисия, Представителството на Европейската комисия в България, Комитета на регионите на ЕС и Технически университет – Габрово, съобщиха от пресцентъра на областна управа. Събитието са проведе вчера в Габрово в три тематични панела, по време на които бе обсъдена необходимостта и осъществяването на ефективно партньорство между науката и регионите като фактор за интелигентна специализация.
Форумът бе открит от кмета на община Габрово Таня Христова, която уточни, че резултатите от дискусията ще бъдат представени пред Европейския парламент – на 28 ноември, и пред Комитета на регионите на ЕС – на 29 ноември, където ще присъстват много еврокомисари и евродепутати. Целта е те да се запознаят с тях, за да се постигне ефективното им осъществяване.
Участниците в конференцията бяха приветствани от ректора на Технически университет-Габрово проф. Райчо Иларионов.
“Интелигентна специализация на региона – фактори, политики и възможности за финансиране“ бе темата на първия панел, „Науката – фактор за устойчивото развитие на градовете и регионите“ – на втория, а „Интелигентни решения за градовете“ – на третия.
Специални гост-лектори на събитието бяха Елиза Джеруси и Джон Едуардс от Съвместния изследователски център – Севиля, а сред участници – представители на местните власти от градовете в Северен централен район като Габрово, Дряново, Трявна, Велико Търново, Горна Оряховица, Русе, както и от София, Плевен и Ловеч, областният управител на Велико Търново, представители на Медицински университет – Плевен, Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, Русенския университет „Ангел Кънчев“ , УАСГ – София, ТУ – Габрово, на БАН, Фондация за приложни изследвания и комуникации и Фонда на фондовете.
Светлин Симеонов представи Област Разград според Националната стратегия за интелигентна специализация на Република България, в която сферите за интелигентна специализация на област Разград са тематична област „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии” и „Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии”. Симеонов припомни още, че в Разград от 2014 г. функционира Регионален академичен център, а редица предприятия в областта като „Амилум България“, „Биовет“, „Балканфарма“ имат научно-развойна дейност.