Областна администрация Разград беше отличена със специална грамота на първите годишни награди „Инициативи в подкрепа на безопасност на движението по пътищата“, организирани от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП).

В конкурса получиха признание най-активните администрации и организации за принос към безопасността на движението по пътищата в няколко категории:

  • категория „Активна общинска политика по безопасност на движението по пътищата“ с подкатегории за малки и големи общини;
  • категория „Принос към Национална общинска кампания „Безопасни улици“;
  • категория „Проект за подобряване на пътната безопасност“;
  • категория „Областна дирекция на МВР с принос за подобряване на безопасността на движението по пътищата“;
  • категория  „Единна спасителна система“;
  • категория „Активна Областна комисия по безопасност на движението по пътищата“ (ОКБДП);
  • категория „Образователна среда в подкрепа на безопасността на движението по пътищата“, с подкатегории за детски градини и за училища.

Потенциалните участници в конкурса бяха информирани за условията, предоставени им бяха онлайн въпросници, а голяма част от данните се събираха по служебен път от ДАБДП.

Областна администрация Разград беше отличена в категория „Активна Областна комисия по безопасност на движението по пътищата“. След извършена оценка на дейността на 28-те областни комисии, журито е преценило, че ОКБДП – Разград е сред най-дейните в страната.

Областната комисия по безопасност на движението по пътищата – Разград е консултативен орган към Областния управител, който обединява ресурсите и усилията на институции и организации с компетенции по безопасност на движението по пътищата на областно ниво.

За да подпомага БДП, комисията провежда активна дейност, свързана с планиране, наблюдение, оценка и докладване на комплекс от мерки, ангажиращи едновременно общини, териториални звена на изпълнителната власт и неправителствени организации. ОКБДП – Разград се отличава с много добро ниво на координация и взаимодействие между партньорите.

Комисията редовно организира инициативи, с които насочва общественото внимание към различните аспекти на безопасността на движението по пътищата. Тази година например, Националният ден на безопасността на движението по пътищата – 29 юни беше отбелязан с тематична изложба и билборд. Планират се дейности и по време на Дните на безопасността на пътя през септември, организирани от Европейската мрежа на службите на пътна полиция ROADPOL.