Областна администрация-Разград получи днес сутринта от Главна дирекция „ГРАО“ в София предварителните избирателни списъци за изборите за общински съветници, кметове на общини и кметове на населени места.
В следобедните часове започна раздаването на запечатаните кашони с избирателни списъци на представители на седемте общински администрации в Разградска област.
Главният секретар Михаил Тодоров връчи списъците първо на секретаря на Община Разград Нели Добрева, пожела й успешни и спокойни избори.
До утре и останалите общини ще получат предварителните избирателни списъци. Според хронограмата за провеждане на изборите на 27 октомври общинските администрации трябва да обявят тези списъци на видно място в района на съответната избирателна секция и да ги публикуват на интернет страниците си в срок до 16 септември.