В навечерието на новата учебна година Областна администрация-Разград предоставя на учебни заведения и образователни структури от региона компютри и компютърни конфигурации за безвъзмездно ползване, съобщиха от пресцентъра на институцията. Собствеността върху техниката се прехвърля на основание чл. 63, ал. 1 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 68, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.
Че недостигът на компютърна техника е сред проблемите в учебните заведения, част от школските управи обявиха по време на работните срещи с Областния управител Гюнай Хюсмен през юни, когато бяха обсъдени и анализирани причините за незавидните позиции на учениците от региона на държавните изпити и външното оценяване.
Два компютъра бяха предоставени на ПГИ “Робер Шуман“-Разград, по един ще получат ОУ “Христо Ботев“-село Китанчево и ПГСС “Хан Аспарух“-Исперих. Лаптоп ще получи ОУ “Христо Ботев“-село Гороцвет, а по една компютърна конфигурация – Средношколското общежитие в Разград и ДГ “Пролет“-село Стражец. Две са компютърните конфигурации за ОУ “Христо Ботев“ в Лозница, възпитаничка на това училище показа най-високи резултати и на двата изпита след седми клас – Ебру Абдулгафурова има 98 точки от 100 възможни по математика и 94,5 по български език и литература.