Областна администрация Разград призовава гражданите в региона да участват електронно в преброяването на населението и жилищния фонд. Срокът, в който може да се направи това изтича утре /30 септември/.

  В епидемична ситуация електронното преброяване е безопасно, както за гражданите, така и за преброителите. То е максимално опростено и ще отнеме не повече от 20 минути. 

   С една регистрация може да се преброи цялото домакинство. Системата дава възможност това да бъде направено от разстояние и за възрастни роднини. Преброителната карта съдържа въпроси, както за сградите и жилищата, материалната осигуреност на домакинствата, така и въпроси за образованието, семейното положение, здравословното състояние, етническата принадлежност, майчиния език и вероизповеданието на гражданите.

   Според данни, предоставени от НСИ, до 6 часа на 28.09.2021 г. в национален мащаб електронно са се преброили 32 % от хората в страната.