В Областна администрация се проведе заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата в област Разград, председателствано от Заместник областния управител Нурие Црънгалова. На заседанието освен членовете, присъстваха и представители на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, град София – Милен Марков и Ангел Ангелов.
Заседанието се проведе във връзка с писмо на Председателя на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, относно „Подобряване на дейността на Областните комисии по безопасност на движението по пътищата“, според което Областните комисии следва да мобилизират максимално ефективно капацитета на всички заинтересовани страни на областно ниво, в посока чувствително подобряване състоянието на БДП. В тази връзка е необходимо оптимизиране състава на ОКБДП, с цел уеднаквяване на подхода и експертизата на привлечените членове, като в състава на ОКБДП да бъдат включени допълнително представители на Регионално управление на образованието, Център за спешна медицинска помощ, Регионална здравна инспекция, Окръжна прокуратура и общините на територията на областта. В допълнение, с цел изграждане на граждански консенсус и привличане на широко обхватен експертен потенциал, в състава на комисиите следва да бъдат включени и представители на всички, действащи на територията на областта неправителствени организации, които имат отношение към подобряване на безопасността на движението по пътищата.
Необходимо е още да се засили интензитета на провеждане на заседанията на ОКБДП – поне 4 пъти годишно, с цел постигане на регулярност в дискутирането и мониторинга на проблематиката, както и ангажираност на членовете на ОКБДП, така че представителите на различните организации да обезпечат своя активен принос в заседанията. Това следва да се гарантира, чрез регламентиране на задължения към всеки един от членовете да представя писмена и устна информация, относно извършените дейности в сферата на своите компетенции. Публичност и прозрачност на дейността на ОКБДП, като на интернет страницата на Областна администрация да бъдат своевременно публикувани всички документи, касаещи дейността на комисията.
По време на комисията, Комисар Божидар Божков – началник отдел „Охранителна полиция“ при Областна дирекция на МВР – Разград направи актуална справка за настъпилите на територията на областта пътно-транспортни произшествия и техните последствия, до 30.11.2019 г. Според изнесената информация стана ясно, че за времето от 01.01. до 30.11.2019 г. на територията, обслужвана от ОДМВР – Разград, са регистрирани общо 392 ПТП, от които 98 тежки – с 10 загинали и 130 ранени граждани. През същия период на 2018 г. общият брой на възникналите ПТП е бил 446, от които 104 тежки ПТП с 9 загинали и 159 ранени граждани. Или при направено сравнение на двата периода се отчита, че през тази година общият брой на ПТП е намалял с 54 (12,1%), тежките ПТП са намалели с 6 (5.8%) броя на загиналите се е увеличил с 1 (11.1%) и броя на ранените е намалял с 29 (18,2%).