Днес се проведе заседание на Областната комисия „Военни паметници”.

Дневният ред на заседанието, председателствано от зам. областния управител Цанка Иванова, включваше: отчет за дейността на Областната комисия през 2016 г.; доклади, относно финансовите заявки за ремонт на военните паметници през 2018 г. намиращи се в лошо състояние и усвояването на отпуснатите финансови средства за област Разград.

По време на заседанието  представители на общините Разград, Лозница и Исперих внесоха своите предложения за финансиране през 2018 г. на дейности за извършване на спешен ремонт и реконструкция на паметници и паметни плочи, намиращи се в лошо състояние.

След направените предложения и коментари, комисията гласува следното решение:

– Да се изпратят заявки до МО и МФ за финансиране на ремонт и реконструкция през 2018 г. на: Архитектурно-скулптурен паметник на загиналите във войните, намиращ се в с. Побит камък, общ. Разград, на стойност 3 000 лв.; Паметник на незнаен войн в с. Гороцвет, намиращ се в местността „Мерата“, на стойност 2 560 лв.; Паметник на загиналите във войните, намиращ се в центъра на с. Гороцвет, на стойност 2 108 лв. и паметна плоча на Иван Генчев, загинал през Отечествената  война, намираща се в с. Тодорово, общ. Исперих, на стойност 700 лв.

През 2016 год. бяха отпуснати общо 7 500 лева от Министерството на отбраната за финансиране на ремонта на  военния паметник на полковник Дяков в село Топчии.

През настоящата година се очаква финансиране на  дадена през 2016 г. заявка за  ремонт на военен паметник в с. Юпер, община Кубрат, на стойност 4 000 лв. и отпечатване на сборник със заглавие „Военната памет на Разград“, по инициатива на Регионален исторически музей – Разград. Офертата на издателството е на стойност 4 620 лв., за тираж от 500 бр.

В момента се подготвя проект за построяване на нов паметник в с. Ловско, общ. Лозница, който ще се внесе за разглеждане от Областната комисия „Военни паметници” и ще се съгласува с Министерство на отбраната.