Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен и заместник областният управител Нурие Црънгалова инспектираха почистването на дигите в извън урбанизираната част по поречието на река Бели Лом, съобщиха от пресцентъра на областна управа.

Дейността се извършва от звеното в Лозница на „Напоителни системи“-Русе. Вече са почистени от храстовидна и дървесна растителност 500 м. по дигите край Конната база в Гецово, 350 м. до Ушинци, 250 м. от Пороище към Разград и 500 м. от главния изпускател на язовир „Желязковец“ – съобщи управителят на звеното Николай Нинов.

По време на почистването служителите се натъкнали на голямо дърво, паднало вследствие на силен вятър над реката в района зад бившето ТПК“Металик“ в Разград. За премахването му дружеството няма технически възможности, а в момента то представлява опасност за затлачване на наноси при по-силни валежи – обясни Нинов. Областният управител Гюнай Хюсмен му предложи да потърси съдействие от директора на ПГССХВТ“Ангел Кънчев“-Разград Наско Асенов, който да предостави учебен трактор, с чиято помощ да се изтегли дървото. По-късно г-н Асенов откликна на молбата и се ангажира да предостави необходимата техника.

Николай Нинов уточни, че почистването на поречието се извършва съобразно констативните протоколи, издадени след обследването на техническото и експлоатационното състояние на водните обекти в област Разград, извършено през октомври 2017 г. от Междуведомствена комисия, създадена със заповед на Областния управител.