Дейностите, свързани с проекта „Създаване на достъпна среда в централната градска част на Разград” вървят по план, няма забавяне. И на осемте работни площадки, които са разпределени четирите фирми „Строймонтаж”, „САВ”, „Валли 10” и „Антора” работата е достигнала на ниво изливане на бетон.
Към момента няма забавяния във финансовите плащания между Община Разград и консорциума-изпълнител няма.
През месец декември е направено поискано авансово плащане на дейностите в размер на около 10%, по договор следващо плащане се полага при завършване на някой от обектите и актуването му.