Няма риск от наводнения и преливане на водоемите в област Разград след обилните валежи през последните дни. Това показват доклад на „Напоителни системи“, изготвен след  извършено обследване, и подадената информация от кметовете на общини. Директорът на РДПБЗН комисар Емилиян Станев съобщи, че няма постъпили сигнали за наводнени пътища, дворове и къщи в областта.

   Според проучването на „Напоителни системи“ 12 от общо 32 язовира в региона са на така наречената кота мъртъв обем, което означава, че на практика са почти празни. Най-големият язовир в областта Бели Лом е повишил нивото си за денонощие с 2 см. Той е пълен на около 30 процента от капацитета си и няма потенциална опасност от преливане. Приток на вода има в язовир Балкански, който заедно с Бели Лом се води от първа степен на опасност, но единият му изпускател е отворен и няма риск да повиши нивото си. Язовир Подайва е покачил нивото си с 0,5 м, а язовирите Пчелина-1, Пчелина-2 и Островче с от 2 до 5 см. Нивото на водата във  всички тях е далеч от кота преливен ръб и не представляват опасност. В язовир Каменна чешма има приток на вода, нивото е далеч от кота преливен ръб, но превантивно се изпуска с 30 литра в секунда. Под кота преливен ръб е и язовир Голям извор.

   При извършена проверка от „Напоителни системи“ е установено, че коритата на реките Бели Лом, Келовска и Топчийска са с добра проводимост и също няма повишаване на нивото. 

  Изпратени са писма до кметовете на общини в региона да наблюдават реките и водоемите, всекидневно да докладват в Областния съвет по сигурност и веднъж седмично да изготвят справка за ситуацията. Това ще продължи до нормализиране на обстановката.