В област Разград няма язовири, които да са потенциално опасни заради снеговалежа и очакваното топене на снега в края на седмицата. Това показват резултатите от направено обследване на тяхното състояние. Според проучването 12 от общо 32 язовира в региона са на така наречената кота мъртъв обем, което означава, че на практика са празни. В останалите 20 нивото на водата е от 1 до 3 м. под кота преливен ръб и не съществува опасност да прелеят.  Най-големият язовир в областта Бели Лом е пълен на 30 процента от капацитета си.