Национална служба за съвети в земеделието за първото шестмесечие на годината консултира и обучи над 5200 земеделски стопани в рамките на изнесени приемни и обучителни инициативи извън териториалните центрове във всяка една от 28-те области на страната.
Най-голям интерес от страна на земеделските стопани е имало в областите: Бургас, Монтана, Разград и Сливен, където са консултирани над 700 фермери, уточняват още агроекспертите.

Организирането на приемни и даването на безплатни консултации ще продължи и през следващото шестмесечие на годината.