С 5 гласа „за” единодушно присъстващите членове на Постоянната комисия по култура, културно-историческо наследство и духовни ценности подкрепи докладната за удостояване със званието „Почетен гражданин на Разград” на поета, журналист и общественик Дулинко Дулев.
Предложението Дулев да бъде удостоен с почетното звание е на широк кръг граждани.

Дулинко Дулев е автор на поетични книги и на десетки краеведски изследвания и публикации в печата за миналото на Разград и района. Негови творби са публикувани в редица български и чуждестранни вестници, списания, антологии и библиотечни поредици, носител е на десетки литературни и журналистически награди, а също и на наградите „Златен пегас“ и „Никола Икономов“ на Община Разград.
„Със своята ярка дарба на писател и публицист, както и с отстояването на високи и принципни граждански позиции, Дулинко Дулев от десетилетия е не просто признат и утвърден автор, а човек-институция в националното публично пространство, при това свързван винаги с Разград”, се посочва още в докладната записка.
Дулинко Дулев е творец и общественик със съществен принос за издигането и утвърждаването на престижа на Разград и Разградска община и кандидатурата му за носител на званието „Почетен гражданин на град Разград“ е напълно заслужена и достойна.

Тържествената сесия, на която ще бъде гласувана докладната е насрочена за 27 януари от 11 часа, а награждаването същия ден от 18.00 часа на сцената на Общинския културен център.