Нов зам.-кмет встъпи в длъжност в Община Кубрат. Това е 45-годишния Мирослав Йорданов, който от 20-ти януари 2020 г. е поел функциите на овакантения пост от неговия предшественик – Орхан Мехмед, който по настоящем вече е общински съветник. Това съобщиха от пресслужбата на общинската администрация в Кубрат. Новият заместник-кмет е родом от Кубрат, завършил е семестриално образование в Технически университет (ТУ) в град Варна с бакалавърска степен. Заместник-кметът Йорданов ще поеме ресор „Хуманитарни дейности“, включващ чистотата, образованието, екологията, местните налози и др. Той ще е и председател на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Кубрат. Владее английски език. Женен, с три деца. С този избор заместниците на общинския кмет Алкин Неби отново са двама. Другият зам.-кмет на Община Кубрат, Женифер Пойраз, е с ресор „Устройство на територията, строителство, екология, общинска собственост, икономическо развитие и европейски програми“.