Общинско предприятие „Общински пазари“ е с нов директор от днес.
Първата работна среща на Айлин Джеляйдинова бе с ресорния заместник-кмет на Община Разград Мирослав Грънчаров. На нея бяха обсъдени основните приоритети в работата на предприятието, както в условията на извънредно положение, така и след приключването му. В момента сред основните задачи на новия директор е контрол върху спазването на разпоредбите във връзка с разпространението на COVID-19.
Айлин Джеляйдинова е завършила средно образование в Техникума по биотехнологии в Разград, а висше – в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“-Бургас, откъдето е магистър-инженер, има магистърска степен „Търговски бизнес“ и от Икономически университет-Варна.
Между 2004 и 2006 г. е работила като технолог и заместник-началник цех в „Хан Аспарух“АД-Исперих, от 2006 г. до 2014 г. е специалист „Развойна дейност“ в „Каолин“АД-Сеново, от 2014 г. до март 2020 г. – ръководител „Развойна дейност“ в „Каолин“ЕАД.
Айлин Джеляйдинова е назначена на поста „директор на ОП“Общински пазари“ до провеждане на конкурс.