Ръководството на МБАЛ „Свети Иван Рилски“ в Разград бе освободено днес на Общо събрание на акционерите днес. По предложение на здравното министерство, което управлява мажоритарния държавен дял от над 80% в лечебното заведение, досегашният изпълнителен директор д-р Марин Керчев и колегите му от Съвета на директорите д-р Искрен Калчев и д-р Драгомир Николов бяха освободени от постовете им.

Преди събранието обаче пред главния вход се бяха събрали на протест – подкрепящи д-р Керчев и ръководството и такива, които се обявиха за освобождаването им и в подкрепа действията на държавата.

След близо двучасово заседание на Общото събрание, бе обявено, че новият Съвет на директорите е в състав: д-р Гечо Жеков, д-р Иван Петров и Теодор Гарвалов – юрисконсулт в дирекция „Финансово-стопанска дейност и управление на собствеността“ в Министерството на здравеопазването.

Предстои ново заседание на тримата, на което ще изберат председател на директорския борд и изпълнителен директор.