Днес, 11 ноември 2019 година, на учредителна сесия на Общински съвет – Разград новоизбраният кмет на Община Разград, кметовете на населени места и общински съветници от Община Разград положиха клетва. Сесията откри областният управител Гюнай Хюсмен, тя започна с изпълнение на химна на България от Пламена Петрова – ученичка в ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“. Председателят на ОИК Ралица Костова връчи на новоизбрания кмет на Община Разград Денчо Бояджиев, на кметовете на кметства и общинските съветници удостоверенията и им пожела успешен мандат.

Бившият кмет на Разград д-р Валентин Василев предаде символично ключа на новоизбрания кмет Денчо Бояджиев, който след като го прие, пожела на добър път на всички в залата. Първото заседание на Общински съвет бе водено от най-възрастния съветник – Стоян Димитров от БСП. В дневния ред влизаше избор на председател на Общински съвет – Разград и избор на комисия за подготовка на проект за правилник за работа на Общинския съвет за новия мандат. Две предложения бяха отправени за председател – едното бе за Стоян Димитров, който веднага се оттегли от днешното председателство, което пое следващият по възраст – Пейчо Георгиев от „Демократична България“. Второто предложение за председател на Общински съвет – Разград бе за Левент Апти от ДПС.

След проведено тайно гласуване със 17 гласа бе избран новият председател на Общински съвет – Стоян Димитров Ненчев. Той каза, че това, което зависи от него, за да работи пълноценно Общинския съвет, ще бъде направено. Съветниците избраха и комисия, която да работи по проект за правилник за работа на Общинския съвет.