От 27.07. влизат в сила по-високи цени за паркиране в синята зона на Разград, съобщи кметът Денчо Бояджиев. Той посочи, че промяната е във връзка с промени на Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства.

С изменението кратковременното паркиране до 30 минути в синята зона в града вместо 50 стотинки става 60 стотинки, а престоят до 1 час от един ще струва 1,20 лева. В дневните паркинги вече ще се плаща 1,20 вместо един лев, а абонаментът за ден от пет става шест лева.

Бояджиев заяви, че служителите в синята зона вече са получили фискалните устройства, като преди това са били обучени как да работят с тях.