Всички ученици от училище „Никола Вапцаров“ в Разград, техните учители и гости, на 5 октомври празнуваха Деня на усмивката, съобщиха днес от общинска администрация.

Празникът е част от съвместните инициативи с Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в общите  усилия за снижаване нивото на агресия и противообществени прояви сред учениците. Празникът  бе предшестван от провеждането на беседи във всяка паралелка за значението на добрите взаимоотношения, като чрез гласуване бяха избрани учениците, които получиха грамота „Най-усмихнат и добронамерен ученик“.

Наградени бяха и отличените в литературния конкурс „Усмивката“.  Музикалната програма с жизнерадостни тематични песни внесе много добро настроение в училищния двор и много радостни усмивки.

Празникът с наименование „Подари усмивка и помогни на някой да се усмихне“ завърши с изпращането на балони с хелий с послания за много усмивки и добрини. Гост на събитието бе началникът на отдел „Образование“ в Община Разград г-жа Красимира Кирчева.