След 25 години успешно управление на община Разград разградските социалисти изцяло обновяват своята кандидатска листа за следващия мандат.

В Разград се проведе заседание на Общинската конференция на БСП с дневен ред изцяло посветен на предстоящите местни избори. Съгласно изискванията на Устава на БСП конференцията прие оценка за дейността на представителите на партията в органите за местно самоуправление през мандата 2011 – 2015 г. след изслушване на техните отчети. Кмета на общината, председателя на общинския съвет, групата съветници и нейното ръководство получиха много добри оценки за работата си за развитието на община Разград.
Конференцията утвърди листата на кандидатите за общински съветници от БСП и даде мандат на Общинския съвет и Изпълнителното бюро на партията да извършват промени в нея, ако възникне такава необходимост. Тя ще бъде допълнена до 35 с кандидатите за кметове на населени места.
С утвърдената листа БСП в Разград извършва най-радикалното обновяване на кандидатите си през последните 2 десетилетия. Прави впечатление, че освен „местни, свестни и известни“, в листата са включени нови, млади, енергични, креативни и ангажирани с добруването и бъдещето на община Разград личности.
Само един от кандидатите има опит в няколко последователни мандата, 5 от кандидатите са участвали в един местен парламент и останалите са нови хора, представители на бизнеса, науката, икономиката, правото, спорта, социалните дейности и т.н.
Ето и техния състав:
1. Елка Неделчева – директор на училище
2. Стоян Димитров – адвокат
3. доц. д-р Ст. Дамянова – директор на филиала на РУ
4. Добрин Добрев – юрист
5. Янка Георгиева – директор на социалния патронаж
6. Цецко Маринов – икономист, бизнесмен
7. Петя Петкова – агроном
8. Евгений Ганев – докторант в БАН
9. д-р Н.Колев –
10. Диана Мирчева – собствен бизнес
11. Дим. Петров – журналист
12. Доротея Георгиева – юрист
13. Христомир Димитров –инженер,икономист
14. Иванка Петкова – председателна общ. организация на Съюза на инвалидите
15. Петко Стоянов – икономист
16. Кънчо Радев – синдикален деятел
17. Таня Петрова –
18. Чавдар Димитров
19. Любомир Райчев
20. Симона Пиронкова
21. Росен Маринов
22. Павлина Русева
23. Цонка Донева
24. Силвия Стоянова
25. Мишо Михайлов
26. Фатме Орцева

За кандидат за кмет на Разград Общинската организация на БСП подкрепя кандидатурата на Денчо Бояджиев. Социалистите от община Разград считат, че Бояджиев е успешен кмет, който отново може да се пребори за доверието на гражданите.
Утвърдени бяха и част от кандидатите за кметове на населени места, като този
процес ще продължи и през следващите седмици.
За нов мандат в Благоево ще бъде издигнат Момчил Мизурски, а в Балкански и Просторно кандидати за кметове ще бъдат досегашните кметски наместници съответно Тошко Илиев и Румяна Балтова. В Дряновец кандидат на БСП ще бъде Пенка Русева, в Осенец – Димитър Димитров, в Ушинци – Валентин Дончев и в Дянково – младият социалист Али Рушен Али. В останалите населени места кандидатите се уточняват в момента.